17 apr, 2019

Behandeling van Europees drinkwaterreservoir

Een grootschalig drinkwaterreservoir in West-Europa werd in maart behandeld met Phoslock. De behandeling was de eerste fase in een tweefasenproject, met een tweede aanvraag gepland voor juni 2019. De totale waarde van het project is meer dan A$400.000.

Het project is een mijlpaalproject voor Phoslock Environmental Technologies (PET), aangezien het reservoir zich in een van de dichtstbevolkte landen van Europa bevindt en het tijdens de behandeling niet mogelijk was het reservoir offline te halen. Bijgevolg bleef er water onttrokken worden voor de duur van de behandeling.

Het reservoir is gelegen in een gebied met intensieve landbouw, waardoor het fosforgehalte in het water dat het reservoir en de plant voedt zeer hoog is. In de afgelopen jaren heeft dit geleid tot algenbloei en operationele problemen voor de plant. Het doel van de aanvraag is het verlagen van de fosfor- en algenconcentraties in het water dat uit het reservoir naar de zuiveringsinstallatie wordt onttrokken, zodat de zuiveringskosten kunnen worden verlaagd.

Het gebruik van Phoslock in drinkwaterreservoirs in andere landen, zoals Brazilië, heeft geleid tot een aanzienlijke verlaging van de concentraties blauwalgen en tot lagere operationele kosten in de zuiveringsinstallaties.

De resultaten van de aanvraag worden nauwlettend gevolgd door PET en het waterbedrijf dat de installatie/het reservoir exploiteert. Andere toepassingen zijn waarschijnlijk in de komende 12 maanden op andere locaties.