Doel: Om de fosforbelasting in het meer te verminderen. Beschrijving: Artificieel meer Grootte (ha): 100 Maximaal Diepte (m): 4 Dosering (ton): 1,064

Over

De Kralingse Plas is begin 19e eeuw ontstaan door turfwinning. Het meer ligt ten noordoosten van de stad Rotterdam in de wijk Kralingen. Het wordt jaarlijks door meer dan drie miljoen mensen bezocht. De site wordt voornamelijk recreatief gebruikt voor activiteiten zoals vissen, zwemmen, zeilen en andere watersporten. Monitoring van de waterkwaliteit in de afgelopen twee decennia heeft gesuggereerd dat de slechte waterkwaliteit kan worden toegeschreven aan externe invloeden van het omringende stroomgebied en intern van het vrijkomen van fosfor uit het sediment. De gemeente Rotterdam werkt al enkele jaren aan het verbeteren van de waterkwaliteit van het meer en aan het voldoen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor het meertype.

De behandeling

In november 2021 werd gedurende 24 dagen een Phoslock-applicatie uitgevoerd met behulp van twee grote pontonsystemen. Phoslock-korrels werden gemengd met meerwater in een aangepaste mengkamer en als een suspensie over het meeroppervlak gesproeid. Global Positioning System (GPS)-technologie werd op de boot gebruikt om een uniforme toepassing te garanderen. De dosering van Phoslock was gebaseerd op de fosforconcentraties van de waterkolom en de hoeveelheid potentieel vrij te maken fosfor uit de sedimenten.

Toezicht houden

Het Waterschap monitort maandelijks een aantal verschillende waterkwaliteitsparameters in de Kralingse Plas om veranderingen in de waterkwaliteit te beoordelen. Zowel pre- als post-waterkwaliteitsgegevens waren beschikbaar om de effectiviteit van de Phoslock-toepassing te beoordelen.

Voorafgaand aan de behandeling werd het meer opgesplitst in 42 zones en werden in elke zone 10 sedimentkernen genomen. Van elk van de kernen werd de bovenste laag van 10 cm sediment gehomogeniseerd en voor analyse naar het laboratorium gestuurd. Sequentiële fosforextractie werd gebruikt om relevante fosforfracties te bepalen en concentraties van potentieel vrij te geven en stabiele fosforvormen te vergelijken vóór en na de behandeling. Tijdens de toepassing zijn ook sedimentmonsters genomen op 5 verschillende locaties in het meer en dit gaat door gedurende de periode na de toepassing.

phoslock toepassingsresultaten kralingse plas

Resultaten & Conclusie

Er werden geen significante veranderingen gemeten in pH, troebelheid, geleidbaarheid en alkaliteit als gevolg van de behandeling. Phoslock verlaagde snel (< 2 weken) en significant (p < 0,001) de totale (> 80%) en vrije reactieve fosfor (> 95%) in de waterkolom 16 maanden na de behandeling. Phoslock bond ook de fosfor in het sediment aan stabielere fracties die onder natuurlijke omstandigheden van meren niet als gemakkelijk vrij te geven worden beschouwd.

Phoslock verminderde de fosforconcentraties in de waterkolom aanzienlijk en hield deze meer dan een jaar na de behandeling aan. De toepassing verplaatste ook de fosforfracties in het sediment naar zeer stabiele vormen in vergelijking met de concentraties voor de behandeling. Phoslock bood de gemeente Rotterdam een ecologisch verantwoorde oplossing om de fosforverontreiniging aan te pakken, de waterkwaliteit te herstellen en de KRW-doelstellingen te halen.