20 augustus 2023

De impact van afvalwaterlozing op zoetwatersystemen

Zoetwatersystemen, waaronder rivieren, meren en grondwater, zijn essentieel voor het in stand houden van het leven en het ondersteunen van diverse ecosystemen. De lozing van onbehandeld of onvoldoende behandeld afvalwater in deze kwetsbare omgevingen vormt echter een aanzienlijke bedreiging voor… Lees verder
20 juli 2023

Klimaatverandering: gevolgen voor zoetwater, hoe deze te verzachten

Klimaatverandering is niet langer een verre bedreiging; waarvan de gevolgen over de hele wereld worden gezien en gevoeld. Eén gebied dat aanzienlijk wordt beïnvloed door de klimaatverandering is de beschikbaarheid en kwaliteit van zoetwater. Stijgende temperaturen, veranderde… Lees verder
07 juli 2023

Eutrofiëring in zoetwater: een mondiaal milieuprobleem

Eutrofiëring in zoetwatergebieden is een alarmerend milieuverschijnsel dat aanzienlijke risico's met zich meebrengt voor de zoetwaterecosystemen in de wereld. Het komt voor wanneer overtollige voedingsstoffen, voornamelijk fosfor en stikstof, zich ophopen in waterlichamen, wat een reeks van... Lees verder
01 juni 2023

Vervuiling door nutriënten: een wereldwijde uitdaging

Nutriëntenverontreiniging of nutriëntenbelasting is een wijdverbreid probleem dat wereldwijd waterlichamen treft. Het is een natuurlijk fenomeen dat meestal in de loop van eeuwen optreedt, wanneer waterlichamen zich vullen met sedimenten. Menselijke activiteit versnelt dit... Lees verder
05 aug 2022

PET verkrijgt exclusieve wereldwijde distributierechten voor gepatenteerde fosforabsorberende pellets

Aankondiging van het bedrijf Phoslock Environmental Technologies (ASX:PET) heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst is aangegaan met het in de VS gevestigde Water Warriors Inc. voor de distributie van een gepatenteerd product waarvan is bewezen dat het effectief is in... Lees verder