21 mrt, 2018

Chinese wetgevers dringen aan op het bouwen van "Mooi China"

Bron: Xinhua| 2018-03-19 20:31:16|Editor: Mengjie

PEKING, 19 maart (Xinhua) — De nationale wetgever van China keurde op zaterdag 17 maart 2018 de vorming van een Ministerie van Ecologisch Milieu.

Het nieuwe ministerie zal het oude ministerie van Milieu opnemen met relevante functies gesegmenteerd in andere ministeries, waardoor de regering de milieubescherming en ecologische instandhouding op een meer omvattende manier kan versnellen.

Het maakte deel uit van een grootschalig herstructureringsplan voor het kabinet dat werd aangenomen tijdens de lopende zitting van het 13e Nationale Volkscongres (NPC), waarbij het hoofd van het ministerie, Li Ganjie, maandag werd aangesteld.

"De vorming van het ministerie toont de vastberadenheid van de regering om de milieubescherming te intensiveren", zegt Wen, een NPC-plaatsvervanger.

De bestrijding van vervuiling is aangemerkt als een van de 'kritieke strijd' van het land in de komende twee jaar, samen met preventie van financiële risico's en armoedebestrijding.

Chinese leiders hebben herhaaldelijk benadrukt dat de regering actie moet ondernemen om een "prachtig China te bouwen, waar de lucht blauw is, het land groen en de wateren helder."

De vorming van het Ministerie van Ecologisch Milieu wordt beschouwd als de laatste stap om een dergelijk doel te verwezenlijken.

Het nieuwe ministerie zal taken als milieumonitoring en wetshandhaving beter uitvoeren, zei Li Ganjie zaterdag in de marge van de NPC-sessie.

Andere maatregelen die werden genomen, waren onder meer uitgebreide inspecties en strenge straffen in vervuilingszaken.

Volgens Li zijn ongeveer 20.000 mensen, waaronder hoge functionarissen, verantwoordelijk gehouden voor milieugerelateerd wangedrag sinds vier rondes van inspecties door de centrale overheid in de afgelopen twee jaar zijn gestart.

Het land heeft zes wetten aangenomen of gewijzigd met betrekking tot milieubescherming, luchtvervuiling, watervervuiling, het mariene milieu, milieubelasting en natuurbescherming, zei Zhang Yesui, een woordvoerder van de nationale wetgevende vergadering op 4 maart.

"Het Permanent Comité van de NPC zal doorgaan met het beoordelen van een wetsontwerp inzake bodemverontreiniging en het herzien van een wet inzake verontreiniging door vast afval", zei Zhang. "China zal een streng rechtssysteem opzetten om het milieu te beschermen."