11 jul, 2022

Duidelijk stappenplan voor herstel PET-aandelen

Bedrijfsaankondiging

Phoslock Environmental Technologies (ASX:PET) heeft correspondentie ontvangen van de ASX waarin staat dat de effecten van het bedrijf opnieuw zullen worden genoteerd voor notering op de ASX, op voorwaarde dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De Vennootschap meent in staat te zijn om aan al deze voorwaarden te voldoen en om ervoor te zorgen dat aandeelhouders volledig geïnformeerd zijn over de financiële positie van de Vennootschap bij de publicatie van haar gecontroleerde resultaten over het eerste halfjaar, die gepland staan voor eind augustus.

Een belangrijke voorwaarde die door de ASX wordt vereist, is dat de meest recent vrijgegeven statutaire rekeningen niet onderworpen zijn aan een 'disclaimer of opinion' of een oordeel met beperking. PET plande voor deze onvoorziene gebeurtenis door de extra investering goed te keuren om de tweede helft van 2021 te laten controleren. Gelijktijdig met de publicatie van de jaarresultaten voor boekjaar 2021 (op de markt gebracht op 11 maart 2022), heeft PET gecontroleerde jaarrekeningen vrijgegeven voor de 6 maanden (bijlage 4D) van 1 juli tot 31 december 2021. De beslissing om deze gecontroleerde en afzonderlijk vrijgegeven periode biedt de accountants van de Vennootschap een solide basis om de resultaten van het eerste halfjaar van 30 juni 2022 te beoordelen en te controleren.

Het management heeft er vertrouwen in dat de resultaten van het eerste halfjaar van 30 juni 2022, die gepland staan voor eind augustus, niet onderworpen zullen zijn aan een oordeelonthouding of een oordeel met beperking.

Andere voorwaarden die door de ASX zijn vastgesteld, zijn onder meer het verstrekken door het bedrijf aan aandeelhouders van een update van de eerdere fraude- en wanbeheerkwesties die PET hebben beïnvloed, inclusief volledige openbaarmaking van alle bekende lopende onderzoeken. Het bedrijf zal deze update voorbereiden en vrijgeven samen met de publicatie van de resultaten van het eerste halfjaar, zodat aandeelhouders alle relevante informatie bij de hand hebben voordat PET-aandelen opnieuw worden aangeboden voor verhandeling.

PET meent in staat te zijn om binnen diezelfde termijn aan alle andere eisen van de ASX te voldoen.

Deze aankondiging is goedgekeurd door de gedelegeerd bestuurder en voorzitter.

Download PDF