21 dec, 2015

Een nieuwe toepassing van Phoslock in Nederland

Een nieuwe manier om Phoslock toe te passen wordt momenteel gebruikt op een Nederlands meer. De afgelopen weken is Grote Melanen, een ondiep meer aan de rand van de stad Bergen op Zoom in Zuid-Holland, behandeld met een mengsel van Phoslock en zand. De sedimenten van Grote Melanen zijn niet geconsolideerd en de toevoeging van het zand is een poging om een geconsolideerde sedimentlaag te creëren die minder vatbaar is voor resuspensie door wind en golfslag. Phoslock wordt toegevoegd om het vrijkomen van fosfaat in de waterkolom te voorkomen. Voorafgaand aan de toepassing van de twee producten is het meer uitgebaggerd om de gemiddelde diepte te vergroten.

Grote Melanen is het tweede Nederlandse meer dat op deze manier is behandeld. Een kleiner meer met vergelijkbare eigenschappen als Grote Melanen werd enkele jaren geleden behandeld na het verwijderen van sedimenten. Beide projecten zijn een initiatief van het regionale Nederlandse Waterschap, die het bedrijf Kurstjens de opdracht hebben gegeven om het werk uit te voeren. Kurstjens is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in baggeren en sedimentatie.