19 januari 2024

Resultaten BAVA 2024 van de vergadering

In overeenstemming met Listing Rule 3.13.2 en sectie 251AA van de Corporations Act, worden de details van de uitkomst van elke resolutie die op de Buitengewone Algemene Vergadering van 2024 is voorgelegd en de volmachten die met betrekking tot elke resolutie zijn ontvangen, uiteengezet in de bijgevoegde resultaten van de vergadering. Alle resoluties werden via een opiniepeiling genomen.

Deze mededeling is goedgekeurd door de voorzitter.

De heer Fred Bart
Voorzitter

 

Voor de volledige aankondiging, Download PDF.