07 jul, 2022

Rechtbank beveelt betaling van vordering aan PET-dochteronderneming in China

Bedrijfsaankondiging

Phoslock Environmental Technologies (ASX:PET) heeft vandaag aangekondigd dat een rechtbank in China de betaling heeft gelast van een openstaande vordering aan PET's dochteronderneming in Peking, Beijing Ecosystime Environmental Science and Technology Co., Ltd (afgekort als "BEST").

Op de meest recente AVA adviseerde PET-voorzitter David Krasnostein aandeelhouders dat er juridische claims zijn ingediend in China om bepaalde vorderingen terug te vorderen voor voltooide, maar onbetaalde werkzaamheden met betrekking tot het XingYun Lake-project. De vorderingen werden ingediend door BEST tegen de beklaagde YuXi City Ecosystem Department (“YuXi”), met betrekking tot de levering van Phoslock-producten en gerelateerde applicatiediensten.

Gisteren heeft de YuXi City People's Court zijn vonnis gewezen, waarbij BEST alle onderdelen van de vorderingen van BEST heeft toegewezen. Met name werd de gedaagde veroordeeld tot betaling aan BEST onbetaalde vorderingen voor een bedrag van RMB 31,9 miljoen (ongeveer $A 6,9 miljoen) en vertragingsrente van RMB ¥ 1,2 miljoen (ongeveer $A 260.000), voor een totaalbedrag van ongeveer $A 7,14 miljoen. Tenzij de verweerder in beroep gaat tegen de beslissing, moet de verweerder uiterlijk op 18 oktober 2022 bovengenoemde bedragen aan BEST betalen.

Bovendien is de gedaagde veroordeeld tot teruggave aan BEST 967 ton Phoslock-product dat eerder is geleverd (maar nog niet is toegepast), en tot betaling van de gerechtskosten.
Per 31 december 2021 was er in de jaarrekening van PET nog steeds sprake van een bijzondere waardevermindering op de vorderingen op YuXi. Het management was destijds van oordeel dat de invorderbaarheid van uitstaande vorderingen op YuXi onzeker was en daarom een voorziening voor bijzondere waardeverminderingen van A$6,9 miljoen rechtvaardigde, zijnde het volledige verschuldigde saldo. Het verrekende bedrag van ongeveer A$7,14 miljoen zal op 30 juni 2022 worden verantwoord in overeenstemming met de boekhoudnormen.

Er zijn andere kleinere vorderingen met betrekking tot in China gevestigde projecten met een verschillende mate van achterstallige status (inclusief een vordering van $A 830.000 voor de levering van ondersteunende producten), die de relevante dochterondernemingen van PET op het juiste moment actief zullen nastreven.

Deze aankondiging is goedgekeurd door de gedelegeerd bestuurder en voorzitter

 

Download PDF