27 apr, 2016

Hoe lang duurt het om een octrooi te verkrijgen?

De tijd die nodig is om een octrooi te verlenen, is afhankelijk van de registratieprocedure en een aantal andere factoren die van land tot land kunnen verschillen.

Phoslock Environmental Technologies (PET) heeft een octrooiaanvraag ingediend onder het Patent Cooperation Treaty (PCT) – International Patent Application No. PCT/AU2013/001479 – met de bedoeling de kern uit te breiden PHOSLOCK technologie tot 2033.

Het PCT is een internationaal verdrag met meer dan 148 verdragsluitende staten. De PCT maakt het mogelijk om gelijktijdig in een groot aantal landen octrooibescherming voor een uitvinding aan te vragen door één 'internationale' octrooiaanvraag in te dienen in plaats van meerdere afzonderlijke nationale of regionale octrooiaanvragen. De verlening van octrooien blijft onder controle van de nationale of regionale octrooibureaus in wat de "Nationale fase" wordt genoemd.

De PCT-procedure omvat:

Indiening: u dient een internationale aanvraag in bij een nationaal of regionaal octrooibureau, die voldoet aan de PCT-formaliteitsvereisten, in één taal, en u betaalt één set taksen.

International Search: een "International Searching Authority" (ISA) (een van 's werelds grootste octrooibureaus) identificeert de gepubliceerde octrooidocumenten en technische literatuur ("prior art") die van invloed kunnen zijn op de vraag of uw uitvinding octrooieerbaar is, en stelt een schriftelijk advies over de mogelijke octrooieerbaarheid van uw uitvinding.

Internationale publicatie: zo snel mogelijk na het verstrijken van 18 maanden vanaf de vroegste indieningsdatum wordt de inhoud van uw internationale aanvraag aan de wereld bekendgemaakt.

Aanvullende internationale zoekopdracht (optioneel): een tweede ISA identificeert, op uw verzoek, gepubliceerde documenten die mogelijk niet zijn gevonden door de eerste ISA die de belangrijkste zoekopdracht heeft uitgevoerd vanwege de diversiteit van de stand van de techniek in verschillende talen en verschillende technische gebieden. Internationaal Vooronderzoek (optioneel): een van de ISA's voert op uw verzoek een aanvullende octrooieerbaarheidsanalyse uit, meestal op een gewijzigde versie van uw aanvraag.

Nationale fase: na het einde van de PCT-procedure, meestal 30 maanden vanaf de vroegste indieningsdatum van uw eerste aanvraag, waarvan u aanspraak maakt op voorrang (21 december 2012), begint u de verlening van uw octrooien direct voor de nationale (of regionale) octrooibureaus van de landen waar u ze wilt verkrijgen.

PET's internationale octrooiaanvrage nr. PCT/AU2013/001479 bevindt zich momenteel in de nationale fase. PET heeft meer dan 50 landen genomineerd voor de Nationale Fase, waarvan er 38 vallen onder het Europees Octrooibureau (EPO). Het EOB verleent Europese octrooien voor de verdragsluitende staten bij het Europees Octrooiverdrag. Het EOB voorziet in één enkele procedure voor octrooiverlening, maar niet in één octrooi uit het oogpunt van handhaving. De verleende octrooien zijn dus geen octrooien van de Europese Unie of zelfs octrooien voor heel Europa, maar een bundel nationale octrooien.

De Nationale Fase zal van land tot land verschillen en is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de werklast en wachtrij van elk octrooibureau, het soort onderzoek van het octrooi en eventuele vragen. In landen waar Engels niet de primaire taal is, moet alles in de taal van het land worden ingediend en moeten alle vragen en verzoeken worden vertaald, samen met het antwoord van PET.

PET wordt vertegenwoordigd door Ahearn Fox, een toonaangevend Australisch advocatenkantoor op het gebied van intellectueel eigendom (IP), die corresponderende IP-advocatenkantoren in elk rechtsgebied heeft ingeschakeld om het juiste papierwerk in elk land in te dienen. Ahearn Fox adviseert dat de nationale fase nog eens 6-18 maanden zal duren, waarbij sommige patentbevestigingen vroeg zijn ontvangen en andere langere perioden zullen duren vanwege factoren zoals werkdruk en een wachtrij van patenten die moeten worden onderzocht.