03 dec, 2020

Kleine wateren hebben een grote impact

Een brief ondertekend door 20 wetenschappers in het VK is naar de regering gestuurd en benadrukt het belang van het niet negeren van het belang dat zelfs enkele van de kleinste waterlopen en lichamen hebben bij het ondersteunen van een overvloed aan natuurlijk leven. De wetenschappers vormen samen 80% van het Engelse zoetwater en ondersteunen naar schatting 70% aan zoetwatersoorten. De wetenschappers doen een beroep op dringende maatregelen om deze kwetsbare gebieden te helpen beschermen.

Het volledige artikel is te lezen hier zoals gepubliceerd op de BBC News-website.

Meer informatie over de "Freshwater Habitats Trust" is te vinden hier.