05 mrt, 2018

Gebouwde wetlands gebruiken om vervuild water schoon te maken

Gebouwde wetlands gebruiken natuurlijke processen om vervuild water te behandelen. In veel gevallen over de hele wereld wordt regenwater, gemeentelijk en industrieel afvalwater afgevoerd naar kanalen en rivieren; waardoor het water vervuild raakt met overmatige voedingsstoffen en andere schadelijke verontreinigende stoffen.

Geconstrueerde wetlands (ook wel retentiebekkens genoemd) zijn ondiepe, vlakke waterlichamen die bij regen worden gevuld en afgevoerd. Ze bevatten traditioneel zorgvuldig geselecteerde en gepositioneerde planten. De planten zijn een integraal onderdeel van het succes van de verwijdering van voedingsstoffen, omdat ze werken als een zeef om sediment en fijne deeltjes te filteren en op te vangen. Ze vertragen ook de doorstroming van het afvalwater. Langere verblijftijden in het wetland helpen bij de opname van nutriënten.

Phoslock Environmental Technologies (PET) bouwt aangelegde wetlands om afvalwater van grote Chinese kanalen te behandelen. Kanaalwater wordt omgeleid naar het aangelegde wetland om de concentratie van nutriënten (fosfor en stikstof) aanzienlijk te verminderen en de sedimentbelasting die terug in het kanaalnetwerk wordt geloosd, te minimaliseren. Dit proces verschaft effectief een natuurlijke chemische en fysische zeef voor het kanaalwater. Gezien het hoge gehalte aan nutriënten in Chinese kanalen, voegt PET Phoslock en gemodificeerde zeolieten toe aan de wetlands om het fosfor- en stikstofgehalte in het water aanzienlijk te verlagen.