21 jun, 2017

Nieuwe PET-fabriek maakt de productie van een aantal waterzuiveringsproducten mogelijk.

Op dinsdag 11 april 2017 heeft PWS (ASX Code: PET) een ASX-aankondiging uitgebracht dat de nieuwe multifunctionele productiefaciliteit zich in de laatste ontwikkelingsfase bevindt.

Een snel groeiende interesse in Phoslock en andere saneringsproducten die door PWS worden aangeboden, heeft geleid tot de bouw van een speciaal gebouwde, volledig in eigendom zijnde productiefabriek in de Chinese economische zone van Changxing (150 km van Shanghai) (zie onderstaande afbeelding van de faciliteit).

Voorafgaand aan deze faciliteit werd Phoslock geproduceerd in een fabriek die eigendom is van een externe leverancier, maar met een toenemende interesse in de waterzuiveringsproducten die PWS nu aanbiedt; productie zal nu voldoen aan de groeiende internationale vraag.

De productie van Phoslock begint bij 5.000 ton per jaar, maar er is de mogelijkheid om dit te verhogen tot 45.000 ton per jaar. De exploitatiekosten van de nieuwe fabriek zullen naar verwachting lager zijn dan het huidige systeem en op de lange termijn zullen de kosten worden bepaald door de hoeveelheid geproduceerd product.

De fabriek heeft ook het voordeel dat ze andere waterzuiveringsproducten kan produceren, zoals zeoliet (voor de vermindering van stikstof in vermeste wateren) en verschillende vormen van bacteriën (om de waterkwaliteit en de hoeveelheid beschikbare opgeloste zuurstof te verbeteren).

De nieuwe faciliteit zal PET's multifunctionele watersaneringsstatus versterken. PET zal een aantal behandelingen en beheersopties kunnen aanbieden aan waterlichaambeheerders en zo een groter deel van de wereldmarkt veroveren.