10 jan, 2022

PET zorgt voor minnelijke schikking met betrekking tot vorderingen van BHZQ (China)

Bedrijfsaankondiging

Phoslock Environmental Technologies Limited (ASX:PET) kondigt vandaag aan dat het een substantiële schikking heeft bereikt met betrekking tot alle uitstaande vorderingen waarbij een voormalige klant en verbonden partij in China, Beijing Environmental Engineering Technology Co. Ltd (“BHZQ”) betrokken waren.

PET streeft sinds juni 2020 naar de betaling van openstaande vorderingen die BHZQ verschuldigd is uit hoofde van verschillende contracten voor de levering van producten en diensten, onder meer door het aanspannen van gerechtelijke procedures bij arbitragecommissies en rechtbanken tegen BHZQ.

De vandaag bereikte schikking regelt alle arbitrage- en rechtszaken voor vorderingen en tegenvorderingen die door PET of BHZQ tegen elkaar zijn ingesteld. Deze procedure zal in de komende dagen na de schikking van vandaag worden ingetrokken.

Volgens de schikking moet BHZQ PET ongeveer A$1,8 miljoen betalen, in twee termijnen respectievelijk half januari en half februari. De betaling omvat een substantieel deel van de nog niet vervallen vorderingen.

Per 30 juni 2021 was het volledige bedrag aan vorderingen op BHZQ nog steeds afgewaardeerd in de jaarrekening van PET. Het management was destijds van oordeel dat de invorderbaarheid van uitstaande vorderingen op BHZQ onzeker was en daarom een voorziening voor bijzondere waardeverminderingen van A$2,1 miljoen rechtvaardigde, zijnde het volledige verschuldigde saldo. Het verrekende bedrag van A$1,8 miljoen zal in december 2021 worden verantwoord in overeenstemming met de boekhoudnormen.

Lachlan McKinnon, Managing Director en CEO van PET zei: “We zijn blij met de uitkomst van de schikking. De schikking vertegenwoordigt een verdere sanering van legacy-problemen die voortkomen uit onze Chinese activiteiten.”