29 mei 2023

Phoslock verlaagt de beschikbare fosforconcentraties aanzienlijk, waardoor de waterkwaliteit verbetert.

Damian Whelan en Kate Waters-Hart (PET Europe) werden onlangs geïnterviewd door Smart Water Magazine en deelden de voordelen van het gebruik van Phoslock om de waterkwaliteit te verbeteren. Lees hieronder meer om te ontdekken waarom Phoslock de beschikbare fosforconcentraties aanzienlijk verlaagt, waardoor de waterkwaliteit verbetert. Voor het volledige interview, Klik hier.

 

Waterverontreiniging is een toenemende wereldwijde zorg, die de economische groei en de gezondheid van mensen schaadt. Hoe kan Phoslock helpen bij het oplossen van wereldwijde waterkwaliteitsproblemen?

Phoslock® is een geo-engineered hulpmiddel voor meerbeheer dat de waterkwaliteit in behandelde waterlichamen verbetert. Het is in de jaren negentig ontwikkeld door de Commonwealth Scientific Industrial Research Organization (CSIRO). Eenmaal toegepast op zoet water, Phoslock bindt beschikbaar fosfor en maakt het inert in het systeem.

Het is uitgebreid onderzocht door onafhankelijke experts omdat het duidelijke voordelen heeft ten opzichte van andere concurrerende fosforbehandelingen in het meer. Phoslock vermindert de beschikbare fosforconcentraties in zoet water aanzienlijk en fosfor dat vrijkomt uit sedimentcomplexen; verbetering van de waterkwaliteit.

 

De oplossing van Phoslock Environmental Technologies (PET) Phoslock® behandelt zoet water met een te hoog fosforgehalte. Waarom is fosfor een probleem en waar wordt het door veroorzaakt?

Verontreiniging door nutriënten is een wijdverbreid probleem dat wereldwijd waterlichamen treft. Voedingsstoffen die in zoet water terechtkomen, zijn een natuurlijk fenomeen dat gewoonlijk eeuwenlang optreedt, maar menselijke activiteit versnelt dit proces. Een teveel aan nutriënten leidt uiteindelijk tot achteruitgang van de structuur en functie van een waterlichaam, zoals het verlies van een biodiverse aquatische gemeenschap.

Overtollige nutriënten kunnen waterlichamen binnendringen vanuit externe bronnen zoals grondwater, de atmosfeer en aansluitende waterwegen en kunnen zowel diffuse bronnen omvatten, zoals oppervlakkige afvloeiing van het omliggende stroomgebied, als puntbronnen zoals effluenten van septische tanks. Klimaatverandering en toenemende belasting van het stroomgebied door bevolkingsgroei en verandering in landgebruik zijn de belangrijkste externe stressoren dat kan de snelheid van externe fosforbelasting naar meren verhogen.

Na tientallen jaren van nutriëntenverontreiniging kunnen meersedimenten fungeren als putten en deze voedingsstoffen, met name fosfor, opslaan. Onder bepaalde omgevingsomstandigheden worden deze sedimenten echter ook een voedingsbron door de fosfor die ze bevatten af te geven aan de bovenliggende waterkolom onder natuurlijke omstandigheden van het meer.

Dit kan het herstel van meren van nutriëntenverontreiniging tientallen jaren vertragen, zelfs na inspanningen om externe voedingsbronnen te verminderen. De constante cyclus van fosfor van sedimenten naar de bovenliggende waterkolom betekent dat meren jarenlang kunnen blijven lijden onder de effecten van nutriëntenverontreiniging, tenzij de fosforafgifte kan worden gecontroleerd.

Fosforverontreiniging is een van de belangrijkste oorzaken dat waterlichamen niet voldoen aan de doelstellingen van de waterkwaliteitswetgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water. Het gebruik van Phoslock om interne fosforverontreiniging te beheersen, kan waterbeheerders helpen dergelijke doelen te bereiken.

 

Hoe werkt de behandeling met Phoslock®? En hoe is de veiligheid ervan voor de menselijke gezondheid en de aquatische biota beoordeeld?

Phoslock is 95% bentoniet en 5% lanthaan, en het werkt door gebruik te maken van het vermogen van lanthaan om beschikbaar fosfor te binden. Lanthaan gebonden in Phoslock bindt zeer sterk aan fosfaat om het onoplosbare, niet-toxische, inerte, natuurlijke mineraal Rhabdophane te vormen. Rhabdophane is een zeer stabiel mineraal dat onder de natuurlijke omstandigheden in meren geen fosfor afgeeft. De reactiesnelheden tussen lanthaan en fosfaat zijn snel en beheersen snel overtollig fosfor, wat helpt om de waterkwaliteit te verbeteren.

Om te begrijpen of Phoslock® een geschikte oplossing is om de waterkwaliteit in een waterbron te verbeteren, voeren we een beoordeling uit van de chemie en sedimenten. Indien geschikt wordt een Phoslock-dosis berekend en toegepast als slurry, door Phoslock-granulaat en meerwater met elkaar te mengen. De slurry wordt meestal over het wateroppervlak gesproeid, waar het door de waterkolom naar beneden gaat en daarbij fosfaat bindt. Wanneer het de bedsedimenten bereikt, vormt het een fijne vloeibare laag waar het fosfaat dat vrijkomt uit sedimentcomplexen zal blijven binden.

Hier zal het blijven en fosfaat blijven binden totdat alle lanthaanbindingsplaatsen vol zijn. Phoslock en zijn neerslag zullen deel uitmaken van het sedimentprofiel en kunnen helpen bij het consolideren van fijne en vloeibare sedimenten. De Phoslock-slurry wordt in de herfst - vroege lente aangebracht om het grootste deel van de fosfaatplas die zich in deze periode in de sedimenten bevindt, aan te pakken.

Phoslock® is de afgelopen 25 jaar uitgebreid en onafhankelijk beoordeeld binnen de onderzoeksgemeenschap. Gedurende deze tijd zijn er meer dan 150 peer-reviewed publicaties geproduceerd. Onderzoeksprojecten hebben zich op verschillende schaalniveaus gericht, van laboratorium-, mesocosms- en hele merenproeven en op een reeks onderwerpen, van het beoordelen van de werkzaamheid van Phoslock tot de impact ervan op zoetwaterbiota en de menselijke gezondheid. Op basis van de enorme hoeveelheid beschikbare wetenschappelijke gegevens hebben deze onderzoeken onomstotelijk aangetoond dat Phoslock een verwaarloosbaar risico vormt voor zowel de aquatische biota als de menselijke gezondheid.

 

Van Phoslock® wordt gezegd dat het duidelijke voordelen heeft ten opzichte van concurrerende behandelingen in het meer. Kunt u ons meer vertellen over de voordelen in vergelijking met andere behandelingen?

Er kunnen verschillende benaderingen worden gevolgd om de fosforverontreiniging aan te pakken. Sommige maatregelen, zoals algendodende middelen, zijn eerder gericht op het direct beheersen van de symptomen van nutriëntenverontreiniging dan op het onderliggende probleem.

Phoslock® is een veelzijdig product om te gebruiken voor de bestrijding van fosforvervuiling, omdat het verschillende voordelen heeft ten opzichte van andere commerciële fosforbinders. Eenmaal aangebracht verandert Phoslock de pH of geleidbaarheid van het ontvangende water niet, in tegenstelling tot aluin- of ijzerzouten. Dit elimineert de noodzaak om buffers toe te voegen om de pH te beheersen en voorkomt stress veroorzaakt door aquatische biota door pH-veranderingen. Phoslock kan fosfaat binden over een breed pH-bereik, in anoxische omstandigheden, in aanwezigheid van humusstoffen en in brak en zout water.

Dit is een groot voordeel ten opzichte van andere commerciële producten. Phoslock is ook gunstig vanwege het feit dat de binding tussen lanthaan en fosfaat sterk is en niet zal worden vrijgegeven onder zuurstofgebrek of door pH-veranderingen, in tegenstelling tot respectievelijk ijzer- en aluinzouten. In tegenstelling tot aluinzouten kristalliseert Phoslock niet en verliest het zijn bindend vermogen niet met de jaren. Fosfaat gebonden aan lanthaan zal niet vrijkomen als gevolg van sedimentopwervelingen veroorzaakt door wind of golven en heeft het vermogen om de sedimentstabiliteit te verhogen.

Voor meer informatie over Phoslock, Klik hier.

Het bedrijf breidt de Phoslock-technologie nu uit naar internationale markten. Op welke markten richt u zich?

Phoslock Environmental Technologies (PET) is een Australisch bedrijf opgericht in 2002 en een wereldleider in de behandeling en sanering van zoet water. In de afgelopen 20 jaar,

Phoslock® is toegepast op meer dan 300 waterlichamen, waaronder meren, reservoirs, in beslag genomen rivieren, vijvers en brakke en zoute wateren en is gebruikt in meer dan 20 landen. Veel van deze waterlichamen die met Phoslock zijn aangebracht, vallen ook onder de bevoegdheid van wetgeving, zoals het Water Framework en Sites of Special Scientific Interest, en zijn ook recreatieve waterlichamen die worden gebruikt om te zwemmen en andere recreatieve activiteiten.

Onze waterzuiveringstechnologie wordt wereldwijd gebruikt, met technische en verkoopmiddelen in elke regio. Ons toegewijde R&D-programma genereert productuitbreidingen voor diversificatie naar nieuwe marktsegmenten.

In Europa zijn we actief in Nederland, Finland en Duitsland en met groeiende belangstelling in het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Frankrijk, Italië, Spanje en Noorwegen.

Kun je iets vertellen over een recent project waaraan je hebt gewerkt?

We hebben onlangs een Phoslock-toepassing voltooid in Nederland, waar we de Kralingse Plas opnieuw hebben bezocht, waarbij we 19 ton Phoslock hebben aangebracht op de Wolvenvallei en Heemtuin die aansluiten op de Kralingse Plas.

De Kralingse Plas is het grootste saneringsproject van PET in Europa. Met uitstekende ondersteuning en medewerking van de gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard hebben we in minder dan vier weken met succes 1.064 ton Phoslock® op het 100 hectare grote meer aangebracht.

Op donderdag 25e In mei organiseert Phoslock een webinar over de bestrijding van fosforverontreiniging. Waarom is dit webinar interessant voor de watersector?

Onze sector houdt zich bezig met 's werelds meest waardevolle hulpbron – water – die essentieel is voor alle vormen van leven. Als professionals in de watersector, we zijn ons allemaal bewust van de grote uitdagingen die ons worden opgelegd door nutriëntenverontreiniging. We hebben innovatieve, effectieve en bewezen oplossingen nodig om dit probleem aan te pakken en dat is waar Phoslock om draait. Dit is een unieke kans om meer te leren over een behandeling die wereldwijd uitgebreid is onderzocht en getest. Een kans om succesvolle casestudy's in meren en vijvers te verkennen en te begrijpen hoe ze kunnen worden toegepast op uw waterwegen.

Deze sessie is een kans om uw kennis uit te breiden, eventuele twijfels weg te nemen en in contact te komen met Phoslock-experts. Deze informatiesessie is essentieel voor iedereen die te maken heeft met de bestrijding van fosforverontreiniging.