Phoslock®

  • Phoslock® is in de jaren 90 ontwikkeld door CSIRO en bestaat uit lanthaan-gemodificeerd bentoniet
  • Phoslock maakt gebruik van het vermogen van lanthaan om te reageren met mogelijk vrijkomend fosfaat, voornamelijk uit het sediment, maar zal tijdens het aanbrengen ook reageren met fosfaat in de waterkolom
  • Phoslock bindt beschikbaar fosfaat om het natuurlijk voorkomende, niet-toxische, inerte mineraal Rhabdophane te vormen
  • Wetenschappelijk bewijs toont aan dat Phoslock geen enkel risico vormt voor zoetwaterbiota en geen risico's voor de gezondheid van de mens inhoudt

Hoe werkt Phoslock?

Phoslock werkt door gebruik te maken van het vermogen van lanthaan om met fosfaat te reageren. Verwijdering van fosfaat door lanthaan is zeer efficiënt en heeft een molaire verhouding van 1:1, wat betekent dat één lanthaan-ion zal binden met één fosfaat-ion. Deze binding vormt het mineraal Rhabdofaan (een onoplosbare en biologisch inerte verbinding) die fosfaat uit het water haalt.

 

 

Wat gebeurt er met Phoslock als het is aangebracht?

Eenmaal op het sediment blijven Phoslock en het lanthaanfosfaat erin, als inerte minerale component van het sediment. De aard van de binding tussen lanthaan en fosfaat is zodanig dat deze niet zal worden verbroken onder een natuurlijk voorkomend pH-bereik (pH 4-11). Nog belangrijker is dat de binding niet wordt verbroken onder anoxische (lage redoxpotentiaal) omstandigheden, die voorkomen in de meeste sedimenten van meren en veel bovenliggende wateren. De meeste andere fosforbinders, vooral die welke ijzer bevatten, zullen onder anoxische omstandigheden fosfaat afgeven.

 

Hoeveel fosfaat verwijdert Phoslock?

Een ton Phoslock kan 34 kg fosfaat (PO 4 ) of 11 kg fosfor verwijderen. Met deze informatie en kennis van de hoeveelheid biologisch beschikbare fosfor in het water en de oppervlaktesedimenten van een meer, is het mogelijk om de Phoslock-dosis voor een waterlichaam nauwkeurig te berekenen.

 

 
 

Interview met gemeente Rotterdam – Anne Mollema
Casestudy's

Leer meer

Toepassingsmethoden:

Leer meer

Bronnen

Leer meer

Neem contact op met een vertegenwoordiger van PET

Neem contact met ons op