Casestudy's

PET heeft Phoslock en andere saneringsproducten toegepast op meer dan 300 waterlichamen over de hele wereld, waaronder meren in Australië, Europa, de VS, Zuid-Amerika en Azië.

24 nov 2021

Kralingse Plas, Nederland

De Kralingse Plas is een belangrijk recreatiemeer in Rotterdam, beroemd om zijn wilde dieren en natuurlijke schoonheid, en wordt jaarlijks door miljoenen mensen bezocht. Te hoge nutriënten hebben de afgelopen jaren geleid tot slechte waterkwaliteitsnormen en PET werd benaderd door de gemeente Rotterdam om het meer te saneren. Dit was tot nu toe de grootste toepassing in Europa, in totaal 1.064 ton Phoslock.
Interview met gemeente Rotterdam – Anne Mollema
3 mrt 2021

Bleiswijkse Zoom, Nederland

De 'Bleiswijkse Zoom' is een langgerekt water aan de rivier de Rotte, nabij Rotterdam, dat deel uitmaakt van een populair recreatiegebied en natuurgebied. Het meer was de afgelopen jaren eutroof geworden door de invoer van fosfor en andere voedingsstoffen uit het omringende stroomgebied. De maatregelen om dit meer te saneren omvatten het uitbaggeren om een dikke laag organisch sediment te verwijderen, het beheer van de vispopulatie en de toepassing van Phoslock.

14 okt 2020

Völser Weiher - Dolomieten, Italië

De "Völser Weiher" is een zeer populair zwemmeer, slechts één hectare groot met een maximale diepte van 3,5 m en gelegen tussen de 'Tolkenesque' toppen van de prachtige Dolomieten in Noord-Italië. Het PET-team kreeg begin oktober 2020 de taak om in twee dagen tijd 10,5 ton product aan te brengen. Het ecologische evenwicht van het meer had te lijden onder de introductie van graskarpers. Op basis van gedetailleerde wateranalyse werd besloten dat de beste manier van handelen zou zijn om Phoslock toe te passen zodra de graskarper was verwijderd, en vervolgens de herintroductie van lokale waterplanten om het meer te herstellen en het ecologische evenwicht te herstellen. .

15 dec 2017

Lake Goldap, Polen

Lake Goldap ligt in het verre noordoosten van Polen en steekt de grens met Rusland over. Dit meer van 130 ha trekt jaarlijks duizenden toeristen vanwege zijn natuurlijke schoonheid. Het is ook slechts een korte afstand van het Rominska Oerbos, dat bekend staat als een van de laatste huizen voor Europese bizons.
10 dec 2017

Lake Bromont, Canada

Lac (Lake) Bromont is een meer van 45 ha ongeveer 85 km ten oosten van Montreal. Een populaire recreatieve bestemming, de afgelopen jaren had het meer in de zomer te maken met een slechte waterkwaliteit. De Lake Stakeholders Association en de stad Bromont (la Ville de Bromont) wilden maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.

25 nov 2017

Lake Pampulha, Brazilië

Het Pampulha-meer in Belo Horizonte is gebouwd om het effect van overstromingen te verminderen en bij te dragen aan de watervoorziening van de stad. Maar na vele jaren van organische ladingen van zijn riviersystemen te hebben ontvangen, was het sterk geëutrofieerd.

Drone visie van applicatie naar Lake Pampulha, Brazilië
13 nov 2017

Embasa-meer, Brazilië

Embasa (Joanes l) Reservoir levert drinkwater voor Salvador, Brazilië. Salvador is de grootste stad in het noordoosten van het land, met een bevolking van bijna 3 miljoen mensen. Het reservoir levert 40% van het water van de stad, maar was sterk verrijkt met fosfor, wat leidde tot een zeer slechte waterkwaliteit.

20 jan 2018

Rouken Glen, Schotland

Rouken Glen Pond is een siermeer gelegen in Rouken Glen Park in East Renfrewshire, Schotland. Gebouwd in 1924, wordt het voornamelijk gebruikt voor recreatieve doeleinden. De afgelopen jaren heeft de vijver te maken gehad met een zeer slechte waterkwaliteit.

10 nov 2017

Henderson Lake, Canada

Henderson Lake ligt in Henderson Park in de oostelijke buitenwijken van Lethbridge, Zuid-Alberta. Het meer heeft een hoge recreatieve en esthetische waarde en er zijn veel gemeenschapsvoorzieningen omheen ontwikkeld. Door de instroom van water uit de omgeving en het regenwater van de stad was het meer zwaar beladen met fosfor, wat heeft geleid tot een extreem slechte waterkwaliteit. Met de inzet van Phoslock in 2016 wilde de gemeente verbetermaatregelen doorvoeren.

22 nov 2014

9th Avenue Pond, Canada

De 9th Avenue Pond in Lethbridge is een industriële voorziening voor het beheer van regenwater, gebouwd in 1981. Hoewel de vijver geen significante secundaire functie heeft en is afgeschermd van het publiek, bevat ze ongewervelde waterdieren zoals zoetwaterslakken en is het de thuisbasis van watervogels.

7 dec 2017

Zwanenmeer, Canada

Het Zwanenmeer ligt in een parkachtig gebied van Markham, Greater Toronto, Ontario. Het is een voormalige grindgroeve waar bouwmateriaal werd gestort bij het opvullen op het terrein. De put werd in 1980 met water gevuld en veranderde in de loop van de tijd in een zeer eutroof, hardwatermeer met een geschiedenis van slechte waterkwaliteit.

21 jan 2014

Laguna Niguel Lake, VS

Gedurende vier dagen in april-mei 2013 werd Phoslock van 51 ton aangebracht op het Laguna Niguel-meer (Sulphur Creek Reservoir). Het meer wordt voornamelijk gebruikt voor natuurrecreatie en lokale visserij, maar is ook een belangrijk toevluchtsoord voor watervogels. Problemen met uitschot van cyanobacteriën op het oppervlak, vieze geuren, afnemende visbestanden en uitbraken van aviaire botulisme leidden tot de dringende behoefte aan een oplossing voor waterkwaliteitsbeheer.

12 jan 2018

Lake Reither See, Oostenrijk

De Reither See is een klein, natuurlijk meer in het centrum van Reith im Alpbachtal, ongeveer 45 km ten oosten van Innsbruck. Het is een populaire recreatieve bestemming voor bewoners, toeristen en bezoekers uit de omliggende gebieden. Een hypolimnetisch onttrekkingssysteem en andere maatregelen die in de jaren zeventig werden geïmplementeerd, zorgden ervoor dat de waterkwaliteit jarenlang werd gehandhaafd, waardoor onbeperkt recreatief gebruik mogelijk werd. Sinds het begin van de jaren 2000 had het meer echter te lijden van een slechte waterkwaliteit.

1 aug 2013

Lake Lorene, VS

Lake Lorene is een meer van 8 hectare in Federal Way, Washington. De voornaamste zorg was de hyper-eutrofe status (fosforverontreiniging), met de mogelijkheid van gevolgen voor de menselijke gezondheid en de dood van vissen en dieren in het wild. Phoslock werd toegepast om de waterkwaliteit te herstellen. Een week later was de gemiddelde concentratie totaal fosfor (TP) gedaald met 34% met een afname van 24% in vrij reactief fosfor (FRP). Een maand later bleven de concentraties dalen.

5 jan 2014

Serpentine Lake, VK

De Serpentine is een van de beroemdste waterlichamen in het Verenigd Koninkrijk en een oriëntatiepunt in Londen. Gelegen in Hyde Park, is het 16 hectare grote meer populair bij miljoenen bezoekers per jaar om te zwemmen, roeien en pleziervaart. De Serpentine ontvangt fosforinput uit vele bronnen.

In een poging om het fosforgehalte te verlagen, gaf The Royal Parks PET begin 2012 de opdracht om Phoslock toe te passen met 66 ton.

 
 

14 jan 2018

Ronde Vijver, VK

De Round Pond is een ondiep meer op het terrein van Kensington Gardens in het centrum van Londen. Het meer grenst aan Kensington Palace en herbergt een grote populatie vogels, wat resulteert in een hoge fosforbelasting in het water en sedimenten van de vijver. In een poging om het fosforgehalte te verlagen en de waterkwaliteit te verbeteren, werd begin 2012, de week voorafgaand aan de behandeling van Serpentine Lake in Hyde Park, 11,5 ton Phoslock aangebracht.

14 jan 2018

Narrows Lakes, Australië

De Narrows Lakes Interchange is een reeks meren naast de Mitchell Freeway en ten zuiden van Perth's CBD in West-Australië. Het gebied wordt beheerd als park voor passieve recreatie en toeristische doeleinden, met water uit een van de meren dat wordt gebruikt om het park te irrigeren. De meren hadden vaak te maken met algenbloei, voornamelijk vanwege te hoge nutriënten, met name oplosbaar fosfor. Phoslock werd gedurende drie opeenvolgende jaren drie keer toegepast op de oostelijke en westelijke secties, waardoor de gezondheid van de meren dramatisch werd verbeterd.

22 apr 2012

Emu Lake, Australië

Emu Lake werd gebouwd uit een natuurlijk moeras in Ballajura, West-Australië. Het beslaat 10,5 ha en wordt gevoed door regenwater en grondwater van de Gnangara-heuvel. Sinds de bouw in 1980 was de waterkwaliteit verslechterd en werd de blauwgroene algenbloei dominanter. Phoslock werd toegepast als onderdeel van een doorlopende strategie voor meerbeheer.

7 april 2011

Eichbaumsee, Duitsland

Eichbaumsee is een recreatiemeer van 24 ha in Hamburg, Duitsland. Vanwege de slechte waterkwaliteit was het in de drie jaar voorafgaand aan de behandeling met Phoslock permanent gesloten voor recreatief gebruik. Eerdere maatregelen, waaronder het toepassen van aluminiumsulfaat, destratificatie en diepwaterbeluchting waren niet succesvol.

23 apr 2012

Tianjin Airport Canals, China

De locatie van Tianjin Airport Logistics ligt op 2,5 km van Tianjin Airport, ten zuidoosten van Peking. Bestaande uit een geïntegreerd systeem van kunstmatige kanalen voor de beheersing van regenwater, het afvoeren van gezuiverd afvalwater en het beperken van overstromingen, een hoge nutriëntenbelasting in het instroomwater en sedimentafzettingen leidden tot geurproblemen en seizoensgebonden uitbraken van cyanobacteriën. Phoslock verminderde met succes de fosforconcentratie in zowel de waterkolom als de onderliggende sedimenten in de loop van de tijd.

12 mrt 2014

Flemington Loch, Schotland

Bij Inverness in Schotland is Flemington Loch 15 ha groot en zeer ondiep, met een maximale diepte van 2,35 m. Gelegen in de Kildrummie Kames Site of Special Scientific Interest (SSSI), is het gastheer voor drie Europese beschermde soorten (Slavische fuut, Slender Naiad en Great Crested Newt). Het meer werd steeds eutroof en de waterkwaliteit verslechterde aanzienlijk, waardoor het in gevaar kwam. In een poging om de interne fosforbelasting te verminderen, werd in maart 2010 25 ton Phoslock toegepast als onderdeel van een restauratieproject door het Centrum voor Ecologie en Hydrologie in Edinburgh.

2 aug 2015

Lake Behlendorfersee, Duitsland

De grootste toepassing van Phoslock destijds, 214 ton, werd in december 2009 aangebracht op de 63 ha Behlendorfersee bij Ratzeburg in Noord-Duitsland, kort voordat het meer voor de winter bevroor. De behandeling is toegepast op gebieden met een diepte van meer dan 7 m (ca. 40 ha) met als doel 550 kg fosfor uit de waterkolom en 1.400 kg vrij te maken fosfor uit de sedimenten te verwijderen.

15 mrt 2010

Blankensee, Duitsland

Voor dit project is 66 ton Phoslock toegepast op de Blankensee. Gelegen ten zuiden van de luchthaven van Lübeck in Noord-Duitsland met een maximale diepte van 2,7 m en een oppervlakte van 22,5 ha, was de waterkwaliteit verslechterd als gevolg van de hoge toevoer van nutriënten uit de omliggende landbouwgrond, het afvalwater en de luchthaven. Hoewel deze onder controle waren, bleven de interne fosforbeladingen hoog. De Phoslock-behandeling is ontworpen om ca. 600 kg fosfor uit zowel de waterkolom als sedimenten.

6 februari 2018

Bärensee, Duitsland

De Bärensee is een kunstmatig, ondiep, polymictisch meer gelegen in het grootste kampeerterrein van Hessen. Het is een populair, drukbezocht meer om te zwemmen en vissen, omgeven door kampeerterreinen, zandstranden en wordt begrensd door een gemengd bos in het oosten. De problemen met eutrofiëring begonnen in de jaren negentig, waardoor het meer in 2004 in een hypertrofische toestand was veranderd. Door de slechte waterkwaliteit waren periodieke zwemverboden nodig en werd de recreatieve waarde van het meer ernstig verminderd.

10 juni 2010

De Kuil, Nederland

Zwemplas De Kuil in Prinsenbeek is een voormalige zandwinput die nu wordt gebruikt door zwemmers en vissers. Met een oppervlakte van 7 ha en een gemiddelde diepte van ongeveer 4 m heeft het meer een geschiedenis van slechte waterkwaliteit. De behandeling vond plaats in mei 2009 als onderdeel van een onderzoeksproject van de Nederlandse overheid, waarbij 41,5 ton Phoslock werd toegepast, voorafgegaan door een toepassing van ijzerchloride om algen en ander fijn stof uit te vlokken – in Nederland 'Flock and Lock' genoemd. Sinds de toepassing zijn er aanzienlijke verbeteringen van de waterkwaliteit opgetreden.

12 nov 2008

Het Groene Eiland, Duitsland

Vroeger onderdeel van De Gouden Ham, een grote baai die vroeger een zijarm van de Maas was, werd het meer op camping Het Groene Eiland (bij Appeltern in Nederland) in februari 2008 gescheiden door een reeks dammen om voedselrijke water er niet in blijft stromen. Het meer werd vervolgens behandeld met 11 ton Phoslock in april 2008 en 3,1 ton in maart 2009. Nu de waterkwaliteit is verbeterd, blijft het meer ononderbroken open voor recreatief gebruik.

5 juni 2010

Clatto Reservoir, Schotland

Clatto is een voormalig drinkwaterreservoir van 9 ha, gelegen aan de rand van Dundee, Schotland. In de afgelopen jaren is het voor verschillende recreatieve doeleinden gebruikt, maar vanwege de slechte waterkwaliteit in de zomer is het vanwege zorgen over de volksgezondheid en veiligheid voor langere tijd gesloten. PET kreeg in maart 2009 de opdracht om het water te behandelen met 24 ton Phoslock. De volgende zomer bleef Clatto voor het eerst in jaren open tijdens de piekperiode van juni tot augustus.

3 juli 2013

Meer van Varese, Italië

In het meer van Phoslock begonnen in februari 2009 aan het meer van Varese in Noord-Italië. Het 14 km2 grote meer ligt tussen de meren Como en Maggiore, met bekende eutrofiëringsproblemen veroorzaakt door verhoogde fosforniveaus. De proeven waren bedoeld om de effectiviteit van Phoslock aan te tonen bij het verlagen van het fosforgehalte zonder negatieve effecten op het ecosysteem van het meer.

30 juni 2013

De Rauwbraken Lake, Nederland

De Rauwbraken, in de buurt van Tilburg, is een kunstmatig recreatiemeer dat populair is bij zwemmers en duikers. Het is in 1967 ontstaan door zandwinning en heeft een totale oppervlakte van ca. 4 ha. Aanhoudende problemen met de waterkwaliteit als gevolg van hoge fosfor (P)-concentraties in het meer werden behandeld met een combinatie van Phoslock en een vlokmiddel. De behandeling had een onmiddellijk en langdurig effect op het uiterlijk en de ecologische toestand van het meer.

20 april 2008

Torrens Lake, Australië

Torrens Lake is een in beslag genomen deel van de Torrens-rivier die door het centrum van Adelaide, Zuid-Australië, loopt. Het werd behandeld met 50 ton Phoslock in maart 2007 en nog eens 12 ton in februari 2008 om de waterkwaliteit te verbeteren voorafgaand aan het Adelaide Festival. De toepassing veranderde de beschikbaarheid van nutriënten in het meer aanzienlijk, waarbij met succes de fosforafgifte uit het sediment-water-interface werd aangepakt.

10 mrt 2010

Australisch drinkwaterreservoir

Het drinkwaterreservoir, gebouwd in het midden van de jaren tachtig om drinkwater te leveren aan de zuidelijke regio's van NSW, beslaat 55 ha met een totaal volume van 4.900 ml uit een stroomgebied van ca. 112.000 ha. In april 2007 werd in totaal 55 ton Phoslock-korrels op het reservoir aangebracht om fosfor (als PO4) in de waterkolom te binden en de afgifte van fosfor uit het sediment tot een minimum te beperken. De toepassing verminderde het fosforgehalte aanzienlijk, met voordelen voor waterbehandelingsprocessen en een verbeterde waterkwaliteit.

 

20 december 2007

Lake Okareka, Nieuw-Zeeland

Lake Okareka beslaat 330 ha, gelegen in een rijke zuivelregio van het Noordereiland. Tussen augustus 2005 en maart 2007 werden drie afzonderlijke Phoslock-toepassingen gedaan voor 170 ha over het diepere bekken van het meer. Het heeft bewijs laten zien van uitgeputte zuurstofniveaus tegen het einde van de zomer en het vrijkomen van voedingsstoffen uit sedimenten. Uitgebreide monitoring voor en na de behandeling wees uit dat de fosfor die vrijkwam uit sedimenten werd verminderd met de doelstelling van 100 kg / jaar, en de snelheid van deoxygenatie nam ook af.

23 apr 2012

Dianchi-meer, China

Het Dianchi-meer, bij Kunming in de provincie Yunnan, China, is het op zes na grootste meer van het land. Bedekt ca. 360 km², het is de belangrijkste waterbron voor industrie en landbouw in Kunming. Het had ook 40% van de drinkwatervoorziening in de regio geleverd totdat in de jaren zeventig blauwalgen uitbraken. In een proef werd Phoslock in juli 2003 op een deel van het meer aangebracht. 16 maanden na de behandeling gemeten, was de totale fosforconcentratie (TP) met 88% gedaald tot 0,055 mg/L. Ook de waterkwaliteit, kleur en helderheid werden aanzienlijk verbeterd.

12 juli 2014

Canning and Vasse River, Australië

De eerste grootschalige toepassingen van Phoslock op in beslag genomen delen van de rivieren Canning en Vasse werden tussen 2000 en 2002 uitgevoerd als tests tijdens de productontwikkeling. De behandelingen verlaagden de fosforconcentraties in de waterkolom tot onder de detectielimieten, met een aanzienlijke vermindering van de fosforuitstroom uit sedimenten in de loop van de proeven.