23 mei, 2022

Update over herstel naar ASX en kasstroomraming voor FY22

Bedrijfsaankondiging

Update over herstel naar ASX en kasstroomraming voor FY2022

Phoslock Environmental Technologies (ASX:PET) heeft vandaag een update gegeven over haar inspanningen om de aandelen van het bedrijf weer op de ASX te krijgen.

In antwoord op vragen van de ASX – en na een indiening bij de ASX eerder dit jaar – heeft het bedrijf een aanvullende brief aan de ASX gestuurd waarin het zijn plannen uiteenzet om weer winstgevend te worden; het verwachte gebruik van fondsen en kasstroommodellering voor het lopende boekjaar; en het verstrekken van verdere verduidelijking over maatregelen die door de Vennootschap zijn genomen met betrekking tot voorzieningen en afschrijvingen van activa.

Bij het aanpakken van de plannen van het bedrijf om weer winstgevend te worden, heeft PET herhaald dat het zijn producten produceert en verkoopt op verschillende wereldwijde markten, waarbij gebruik wordt gemaakt van reële activa die inkomsten genereren en kosten maken. Dit is in overeenstemming met de eerdere communicatie van het bedrijf over de strategie, waarbij PET ernaar streeft zijn geografische markten en productaanbod te diversifiëren en in te spelen op de behoefte aan en vraag naar effectieve oplossingen voor waterzuivering.

Kasstroommodellering voor het lopende boekjaar (eindigend op 31 december 2022) voorspelt een netto kasuitstroom van ~$10 miljoen. Dit omvat verwachte CAPEX-investeringen van ongeveer $1,3 miljoen, die betrekking hebben op werken in de fabriek van het bedrijf in China, inclusief een recente door de Raad goedgekeurde capaciteitsupgrade om de fabriek in staat te stellen 6.000 ton product per jaar te produceren. Het bedrijf schat dat een verkoop van ongeveer 6.000 ton product nodig is om het bedrijf op een break-even punt te laten werken.

De door de onderneming uitgevoerde kasstroommodellering geeft aan dat er voldoende financiering beschikbaar is om de herstel- en groeistrategie van PET te ondersteunen en om toekomstige mogelijke investeringen, zoals verdere capaciteitsuitbreiding, te beoordelen. Dergelijke investeringen zijn afhankelijk van een solide businesscase, een beoordeling van de behoefte aan aanvullende financiering en de beschikbaarheid van geschikte opties.

De onderneming is gericht op het besparen van contanten en het beheersen van kosten waar mogelijk op korte termijn. Het bedrijf heeft de ASX laten weten dat de voorzieningen en waardeverminderingen die het bedrijf in de afgelopen financiële perioden heeft genomen, een reactie zijn op de COVID 19-pandemie en de verwachte toekomstige bedrijfsprestaties in het licht van de verliezen die de afgelopen jaren zijn geleden op de brutowaarde van activa.

PET zal blijven samenwerken met de ASX over zaken die verband houden met het herstel van de aandelen van het bedrijf en zal de aandeelhouders op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

Download PDF