18 januari 2024

Toespraak van de voorzitter – BAVA van januari 2024

Aandeelhouders is gevraagd de vergadering van vandaag bij te wonen om na te denken over de toekomst van het bedrijf.

De resoluties die aan de aandeelhouders worden voorgelegd bieden twee keuzes: Resoluties 1 en 2 voorzien in de verkoop van de activa van de Vennootschap, het volledig betalen van alle crediteuren, het verdelen van het saldo aan contanten onder
aandeelhouders, en de liquidatie van de verschillende bedrijfsentiteiten. Deze optie heeft de unanieme aanbeveling van uw Raad van Bestuur.

Als alternatief zijn Resoluties 3, 4 en 5 door sommige aandeelhouders voorgesteld om de handel voort te zetten en dit onder een nieuwe Raad van Bestuur, nieuw management en een nieuwe strategie.

Laat me even bekijken hoe het bedrijf tot deze situatie is gekomen.

De bestuurders blijven, net als veel aandeelhouders, geloven in het potentieel van het aanbod van Phoslock. Ondanks alle inspanningen is het bedrijf daar helaas niet in geslaagd
dit potentieel om te zetten in winstgevende operationele prestaties.

Aandeelhouders weten dat Phoslock een Australisch product is, uitgevonden door CSIRO, dat met succes is toegepast in meer dan 320 projecten over de hele wereld om fosfaten op te vangen en de waterkwaliteit van met nutriënten vervuilde meren en andere waterlichamen te verbeteren.

Duurzaam zoet water is een van de grootste uitdagingen van de planeet en PET heeft een bewezen en effectieve oplossing om met een van de grootste verontreinigende stoffen om te gaan. Waterlichamen verrijkt met voedingsstoffen zijn vaak de oorzaak van aanzienlijke algengroei. Met algen vervuilde waterlichamen produceren ook methaangas, dat een belangrijke bijdrage levert aan de klimaatverandering. Phoslock kan, door de voedselbron fosfor voor deze algen te verwijderen, een belangrijke rol spelen bij het beheersen van dit probleem.

PET heeft aangetoond dat het internationaal concurrerend is op een aantal grote projecten. Tot de successen behoorden onder meer het opruimen van het Serpentine Lake in Hyde Park, Londen, voor de Olympische Spelen, en het herstellen van de gezondheid van het grootste zoetwatermeer in Rotterdam, in Nederland.

 

Voor de volledige aankondiging, Download PDF.